Середа
16.10.2019
15:10
 
Сайт 7-Б класу
Нормативні документи »
Меню сайту

Статистика

                         
                       ПОСАДОВІ  ОБОВ'ЯЗКИ   КЛАСНОГО  КЕРІВНИКА:
Організовує: 
 •  роботу по формуванню колективу класу;                                                                                                                                
 •  створення сприятливих умов для індивідуального розвитку і формування особистості учнів;                                    
 •  життя колективу класу відповідно до вікових особливостей та інтересів учнів і вимог суспільства;                              
 •  пропаганду здорового способу життя; проводить фізкультурно-масові, спортивні та інші заходи, які сприяють зміцненню здоров’я учнів у класі;
 •  допомогу учням у навчальній діяльності, з’ясовує причини успішності, забезпечує їх усунення;                                      
 •  вивчення учнями правил охорони праці, правил вуличного руху, поведінки в побуті, на воді тощо;                                  
 •  умови для розвитку обдарованих дітей, вивчає особистість кожного учня в класі, його нахили, інтереси;                          
 •  учнів на проведення робочих загальношкільних лінійок;                                                                                                  
 •  харчування учнів у шкільній їдальні;                                                                                                                                            
 •  чергування учнів класу по школі та у шкільній їдальні згідно графіка;                                                                              
 •  екскурсії до шкільного музею, роботу по збору матеріалів для поповнення експонатами шкільних музеїв. 
Сприяє: 
 • розвитку в учнів навичок спілкування, допомагає учням вирішувати проблеми, які виникають у спілкуванні з товаришами, вчителями, батьками; 
 • здобуттю додаткової освіти учнями через систему гуртків, клубів, секцій, об’єднань, які організовуються в школі, закладах позашкільної освіти за місцем проживання; 
 • самовихованню і саморозвитку особистості учня, вносить необхідні корективи в систему його виховання; 
 • створенню сприятливих мікро середовища і морально-психологічного клімату для кожного в класі; 
 • покращенню умов здійснення навчального процесу, а також доводить до відома завідувача кабінету, дирекції школи інформацію про всі недоліки в забезпеченні освітнього процесу, які знижують працездатність учнів, негативно впливають на їхнє здоров’я. 
 • підвищенню своєї професійної кваліфікації; 
 • оформленню класного куточка, веденню літопису класу, роботі учнів у шкільній дитячій організації; 
Здійснює: 
 •  інструктаж учнів з безпеки життєдіяльності під час виховних заходів з обов’язковою реєстрацією в класному журналі чи журналі реєстрації інструктажів: 
 • відповідальність за життя і здоров’я учнів класу під час заходів які він проводить, а також за дотримання їхніх прав і свобод відповідно до законодавства України. 
 •  постійний контракт з батьками учнів (особами, які їх замінюють); 
 • дотримання правил безпеки життєдіяльності під час здійснення навчального процесу та проведення виховних заходів; 
 •  оперативне інформування адміністрації школи про кожен нещасний випадок, вживає заходів щодо надання першої долікарської допомоги; 
 •  планування виховної роботи в класі; 
 •  ведення у встановленому порядку документацію класу, контролює заповнення учнями щоденників і виставлення в них оцінок, заповнення та контроль ведення вчителями-предметниками класного журналу, систематичне ведення особових справ учнів; 
 •  періодичне медичне обстеження; 
 •  дотримання етичних норм поведінки, які відповідають громадському статусу педагога; 
 •  роботу по профілактиці правопорушень серед учнів класу; 
 •  роботу по вивченню листка здоров’я кожного учня і оформити відповідну сторінку класного журналу; 
 •  ведення журналу обліку індивідуальної роботи з учнями, схильними до правопорушень, з учнями з неблагонадійних сімей та з дітьми, що потребують
 •   особливої педагогічної уваги; 
 •  зв’язок з вчителем, що працював з класом у початковій ланці та з вчителями-предметниками з метою з’ясування: ступеня працездатності учня, ступеня
 •   пізнавальної діяльності, інтелектуальних можливостей школярів, дітей, що вимагають особливої педагогічної уваги; 
 •  допомогу вчителям-предметникам в навчанні і вихованні учнів класу; 
 •  постійний контроль за пропусками занять учнями, облік в шкільних журналах, класних щоденниках, у журналі обліку відвідування школи, активно реагувати
 •   на пропуски занять учнями без поважних причин; 
 •  систематичний конроль за відвідуванням та зовнішнім виглядом учнів; 
 •  анкетування учнів з метою вивчення їх інтересів, здібностей, побажань.проводити колективні творчі справи (для організації і планування виховної роботи ); 
 • онайомлення з читацькими формулярами учнів з метою вивчення їх читацьких інтересів; 
 •  для учнів класу екскурсії, зустрічі з цікавими людьми, свята, конкурси; 
 •  проведення батьківських зборів, лекторіїв для батьків згідно плану роботи школи; 
 •  належний санітарний стан класного приміщення та збереження обладнання і меблів. 
 
Бере участь: 
• у роботі педагогічної ради школи; 
• у діяльності методичних об’єднань та інших формах методичної роботи. 
 
Має право на: 
• участь в управлінні школою в порядку, визначеному Статутом школи; 
• захист професійної честі й гідності; 
• ознайомлення зі скаргами та іншими документами, які містять оцінку його роботи, надання відповідних пояснень; 
• захист своїх інтересів самостійно і/чи чи тез представника, в тому числі адвоката, у випадку дисциплінарного чи службового розслідування,
   пов’язаного з порушенням педагогом норм професійної етики; 
• конфіденційність дисциплінарного (службового) розслідування, за винятком випадків, передбачених законом; 
• вільний вибір і використання методик навчання й виховання, навчальних посібників і матеріалів, підручників; 
• регулярне підвищення своєї кваліфікації; 
• надання учням під час занять і перерв обов’язкових для виконання розпоряджень, які стосуються організації занять і дотримання дисципліни,
  притягнення учнів до дисциплінарної відповідальності у випадках і в порядку, встановлених Статутом і Правилами внутрішнього розпорядку; 
• проходження атестації на добровільній основі на відповідну кваліфікаційну категорію; 
• внесення пропозицій до адміністрації, педагогічної ради про моральне та матеріальне заохочення учнів та їх соціальний захист; 
 
Забезпечує: 
• своєчасне складання встановленої звітної документації; 
• звязки учнів із іншими закладами позашкільної освіти дітей, іншими організаціями для спільної діяльності з питань розвитку учнів; 
• своєчасне подання директору школи звіту про свою роботу. 
 
Погоджує: 
• свою роботу з директором школи та заступником директора школи з виховної роботи.
 

Пошук

Календар
«  Жовтень 2019  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031